#Odnalezieni: Kazimierz Zot

Poszukujemy krewnych Kazimierza Zota, urodzonego 24 grudnia 1921 roku w Stupnicy, pow. Sambor. Według lokalnej administracji okupacyjnej Zot w listopadzie 1941 r. „dobrowolnie wyjechał na roboty do Niemiec”. Do października 1944 r. musiał pracować w spółce węglowej B. Schönbucher w Saarbrücken i mieszkać tam w obozie dla robotników przymusowych. Tak zwane dekrety polskie (niem. Polen-Erlasse), obowiązujące od marca 1940 roku, zakładały ścisłe odizolowanie polskich robotników przymusowych, o czym świadczył znak „P” na ich ubraniach. W październiku 1944 r. Kazimierz Zot trafił do hanzeatyckiej fabryki konserw Koch & Mann w Grünstadt – tam też przebywał w obozie pracy przymusowej. Jak wynika z kartoteki policji ds. cudzoziemców, powiesił się 19 lutego 1945 r., rzekomo „z powodu zawodu miłosnego”. Został pochowany na cmentarzu w Grünstadt.

Cookie-Hinweis

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie auf die Schaltfläche „Einverstanden“ klicken , akzeptieren Sie den Einsatz von allen Arten von Cookies. Falls Sie einige Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website nicht einsetzen möchten oder für weitere Informationen über Cookies klicken Sie bitte auf “Mehr Informationen”. Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

We use Cookies button