Karl Friedrich Geissler

Poszukujemy krewnych Karla Friedricha Geisslera. Urodził się 28 września 1897 r. w Heidelbergu. Był kupcem. Jego rodzice nazywali się Karl i Pauline, a żona Maria. W czerwcu 1938 roku policja kryminalna aresztowała Geisslera w ramach akcji „Arbeitsscheu Reich”. Wkrótce potem został deportowany do obozu koncentracyjnego Dachau. Następnie przeniesiono go do aresztu śledczego Mannheim, obozu koncentracyjnego Mauthausen, więzienia Bernau i z powrotem do Dachau. Tam w 1942 r. został wcielony jako „ochotnik” do Wehrmachtu, ale z nieznanych powodów nadal pozostawał w areszcie. Wiosną 1942 roku naziści przeprowadzili na Karlu Geisslerze eksperymenty medyczne na tamtejszym oddziale malarii. W lecie 1943 r. musiał spędzić dwa miesiące w obozowym karcerze. W 1944 r. oprawcy wywieźli go do obozu koncentracyjnego Natzweiler, gdzie został wyzwolony 26 kwietnia 1945 r. Po wojnie mieszkał w Mannheim.

Cookie-Hinweis

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie auf die Schaltfläche „Einverstanden“ klicken , akzeptieren Sie den Einsatz von allen Arten von Cookies. Falls Sie einige Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website nicht einsetzen möchten oder für weitere Informationen über Cookies klicken Sie bitte auf “Mehr Informationen”. Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

We use Cookies button