Johan Pisek

Szukamy krewnych Johana Piska. Mężczyzna był z zawodu cieślą. Urodził się 15 lipca 1911 r. w Kostanjevicy na terenie dzisiejszej Słowenii. Jego ojciec Anton zmarł w 1936 r., matka Maria (z domu Mlakar) w 1940 r. Johan Pisek posiadał jugosłowiański paszport. Po wkroczeniu niemieckiego Wehrmachtu do Jugosławii wiosną 1941 r. i zajęciu kraju został przyjęty do Związku Ludowego Karyntii. Organizacja ta dążyła do „germanizacji” ludności zakwalifikowanej jako „nadająca się do zniemczenia” poprzez rasistowską indoktrynację i kontrolę polityczną. W październiku 1944 r. Johan Pisek został z nieznanych powodów aresztowany przez policję miejską w Klagenfurcie i wkrótce potem deportowany do obozu koncentracyjnego Dachau. Na początku grudnia 1944 r. został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Nie wiadomo, czy udało mu się przeżyć pobyt w obozach i pracę przymusową.

Cookie-Hinweis

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie auf die Schaltfläche „Einverstanden“ klicken , akzeptieren Sie den Einsatz von allen Arten von Cookies. Falls Sie einige Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website nicht einsetzen möchten oder für weitere Informationen über Cookies klicken Sie bitte auf “Mehr Informationen”. Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

We use Cookies button