Erich Adolf Alex

Poszukujemy krewnych Ericha Adolfa Alexa. Mężczyzna, z zawodu kucharz, urodził się 7 czerwca 1903 lub 1909 r. w Brokstedt – rok urodzenia w dokumentach jest niejasny. Jak wynika z alianckiego kwestionariusza sporządzonego po wojnie, Erich Alex został w 1937 r. aresztowany przez Gestapo za „przygotowania do zdrady stanu”. Następnie przez około pięć lat był więziony w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Później został wysłany do obozu koncentracyjnego Natzweiler, gdzie musiał wykonywać roboty przymusowe, oraz do obozu koncentracyjnego Dachau. Z „karty kontroli korespondencji” (niem. Postkontrollkarte) z 1943 roku wynika, że Erich Alex był w kontakcie listownym z żoną. Widniejący tam dopisek „ASO” oznacza, że figurował on jako „aspołeczny”. W ten sposób naziści piętnowali bezdomnych, drobnych przestępców, alkoholików i ludzi bez stałej pracy. Po wyzwoleniu Erich Alex zeznał, że podczas przetrzymywania był torturowany.

Cookie-Hinweis

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie auf die Schaltfläche „Einverstanden“ klicken , akzeptieren Sie den Einsatz von allen Arten von Cookies. Falls Sie einige Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website nicht einsetzen möchten oder für weitere Informationen über Cookies klicken Sie bitte auf “Mehr Informationen”. Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

We use Cookies button