Oto
Yosef
Roksa.

Przynajmniej tak myślała jego rodzina. Ale czy to jest jego prawdziwe imię?

Urodził się 10 maja 1928 r. w Budapeszcie na Węgrzech. Jako István Rokza. Młodszy z dwóch braci.

Istvan był Żydem.

W czasie II wojny światowej węgierski rząd był sojusznikiem nazistowskich Niemiec. Zmusił Żydów do wycofania się z życia publicznego, uchwalił antysemickie prawa i deportował tysiące mężczyzn do prac na froncie wschodnim, gdzie wielu z nich zginęło.

W wieku 16 lat Istvan był praktykantem w warsztacie rowerowym.

… do czasu, gdy naziści aresztowali go w maju 1944 roku.

Kiedy Niemcy zajęły Węgry w marcu 1944 roku, rozpoczęła się systematyczna eksterminacja Żydów, ułatwiona dodatkowo przez kolaborację rządu węgierskiego. W maju rozpoczęły się wywózki do Auschwitz-Birkenau.

Został osadzony w jednym z więzień Gestapo więzień Gestapo

SS i Gestapo zajęły rozmaite małe hotele i wille w Svábhegy - dzielnicy Budapesztu. Organizowano w nich miejsca tortur i więzienia.

… do czasu deportacji do obozu koncentracyjnego Neuengamme.

Istvan był jednym z 880 Żydów, którzy zostali wysłani z Budapesztu do obozu koncentracyjnego Neuengamme pod Hamburgiem. Jednak celem większości deportacji był niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Około 424 tys. Żydów zostało wywiezionych w ciągu zaledwie 56 dni. Większość z nich została zamordowana w dniu przyjazdu.

Kiedy został aresztowany, miał przy sobie tylko dwie rzeczy – trochę pieniędzy i długopis. Wszystko zostało mu odebrane w obozie koncentracyjnym.

Musiał wykonywać pracę przymusową.

Ktoś popchnął Istvana na piłę. Stracił palce prawej dłoni.

Tuż przed końcem wojny naziści wysłali go na marsz śmierci

Gdy siły alianckie posuwały się naprzód, SS “czyściło” obozy koncentracyjne. Setki tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych zginęły w marszach śmierci. Byli pędzeni pieszo lub upychani w wagonach towarowych. Strażnicy otrzymali rozkaz zabijania wszystkich więźniów, którzy byli zbyt wyczerpani, by iść dalej.

…do obozu zagłady Sandbostel

Przeżył.

Węgierski Żyd w obozie Sandbostel - jeden z nielicznych, którzy byli w stanie chodzić, gdy w kwietniu 1945 roku obóz wyzwalała brytyjska armia.

Minęły trzy miesiące, zanim Istvan był wystarczająco silny, by opuścić szpital w Bergen-Belsen.

Brytyjska armia opiekowała się ocalałymi z Bergen-Belsen oraz innych obozów w pobliskich koszarach Wehrmachtu - początkowo również na zewnątrz.

Zaledwie trzy dni po wyjściu ze szpitala popłynął statkiem do Szwecji.

Szwedzki “statek szpitalny” Prins Carl był po 1945 roku wykorzystywany do ewakuowania ocalałych z obozu koncentracyjnego. Z dokumentu Arolsen Archives wynika, że wiele osób było tak słabych, że mogły podróżować jedynie w pozycji leżącej.

Został tam na co najmniej dwa lata. Po tym czasie nie było już żadnych informacji na temat miejsca jego pobytu.

… aż do czerwca 1949 roku, kiedy pojawił się trop prowadzący do Salzburga.

Beth Bialik jest jednym z wielu obozów przejściowych w Salzburgu, gdzie międzynarodowe organizacje humanitarne opiekowały się żydowskimi przesiedleńami z Węgier, Polski, Rumunii i Czechosłowacji.

To tam spotkał swojego brata György – on również przeżył.

Obaj odbyli tam praktykę rolniczą.

Karta z obozu Beth Bialik zawiera informacje o tym, jakiego zawodu nauczył się Istvan. Odbycie praktyki zwiększało szanse na emigrację.

Istvan opuścił Europę w 1949 roku. Jego celem było młode państwo Izrael.

Od tego momentu nazywał się Yosef.

Czy chciał zostawić przeszłość za sobą? Z pewnością chciał rozpocząćnowe życie z nowym imieniem. I tak rozpoczął nowe życie jako Yosef.

He worked as a farmer and a long-distance truck driver. Football, running, boxing – all of these were no problem. As a young man, he was even Israel’s table tennis champion. And in spite of his disability, he wrote with his right hand.

But he hardly ever spoke about his past.

Nie mówił już więcej o swoim bracie.

Zarówno jego dzieci, jak iżona Sarah, ocalali zHolokaustu w Rumunii, znaligo tylko jako Yosefa.

Umarł również jako Yosef – w 1996 roku. Zostawił żonę,pięcioro dzieci i – w chwili, gdy powstawał ten tekst – 19 wnuków i 23 prawnuków.

Jednak 22 lata po jego śmierci rodzina Roksa otrzymaławiadomość z przeszłości.

Koperta. W środku długopis, który kiedyś należałdo młodego mężczyzny: Istvána Rokzy, syna Hedwig Miriam Füllop i Antona Schlomo Rokzy, brata György Rokzy.

Pióro Istvána trafi do jego wnuka Ravida
Będzie zawsze przypominało o dwóch życiach, które musiał prowadzić István Yosef Rokza.

Zobacz rzeczy Istvana

Projekty edukacyjne

„Efekty” oraz losy losy ich właścicieli są konkretnym punktem wyjścia, a także stwarzają warunki do pozyskiwania opartej na badaniach wiedzy, dotyczącej prześladowań nazistowskich – zwłaszcza w ramach lekcji historii i projektów specjalnych. Ci, którzy chcą sięgnąć głębiej, mogą pomóc w poszukiwaniu rodzin.

Wprowadzenie

Czym są „efekty” i jakie historie mają do opowiedzenia? Materiał na krótkie wprowadzenie do tematu na początku lekcji lub wstęp do całodziennych warsztatów.

Część 1

Krytyczna analiza prześladowań nazistowskich oparta na trzech historiach. Jednostka dydaktyczna poświęcona losom trzech osób opisanych w zakładce „Pamięć”. Materiały odpowiednie do stworzenia osi czas

Część 2

Rzeczy osobiste więźniów obozów koncentracyjnych jako klucz do analizy prześladowań nazistowskich. Jednostka dydatktyczna z aktami dotyczącymi historii 20 osób oraz mapą Europy.

Część 3

Pomóż nam zwrócić rzeczy osobiste! Wykorzystywanie wpisów na Instagramie do prowadzenia poszukiwań. Jednostka dydatktyczna z interaktywną mapą. Jak napisać post, by dotrzeć do informacji.

O nas

Więcej informacji o naszej pracy, a także o tym, jak sam możesz zaangażować się w pielęgnowanie historii i działania na rzecz upamiętnienia ofiar, znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Arolsen Archives

Cookie-Hinweis

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie auf die Schaltfläche „Einverstanden“ klicken , akzeptieren Sie den Einsatz von allen Arten von Cookies. Falls Sie einige Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website nicht einsetzen möchten oder für weitere Informationen über Cookies klicken Sie bitte auf “Mehr Informationen”. Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

We use Cookies button