Erich Adolf Alex

We zijn op zoek naar familieleden van Erich Adolf Alex. Hij werd op 7 juni in Brokstedt geboren, volgens de documenten in 1903 of 1909, en zou later kok worden. In een vragenlijst van de geallieerden na het einde van de oorlog wordt vermeld dat Erich Alex in 1937 door de Gestapo werd gearresteerd wegens ʹvoorbereiding van hoogverraadʹ. Daarna volgde een gevangenschap van ongeveer vijf jaar in concentratiekamp Buchenwald. Later werd hij naar concentratiekamp Natzweiler gestuurd, waar hij dwangarbeid moest verrichten, en naar concentratiekamp Dachau. Een ʹpostcontrolekaartʹ uit 1943 laat zien dat Erich Alex briefcontact had met zijn vrouw. Links bovenaan op de kaart staat de aantekening ʹAsoʹ, wat betekent dat hij als ʹasociaalʹ te boek stond. Dat was de term die de nazi’s gebruikten voor daklozen, kleine criminelen, alcoholisten en mensen zonder vast werk. Na zijn vrijlating getuigde Erich Alex dat hij tijdens zijn gevangenschap was gemarteld.